Träslag: Björk

Björk är kanske det mest nordiska träslaget som finns vid sidan av furu. Björk är också det i särklass ljusaste träslaget.

Idag är träslaget på mycket stark frammarsch inom möbelsidan, men har inte blivit stor på golvsidan. Förmodligen beror det på att björk inte är lika hårt och därmed slitstarkt som de övriga lövträslagen. Däremot bör man notera att björk trots sin relativa mjukhet med god marginal överskrider hårdhetsgraden för t ex furu. Ur estetisk synvinkel rekommenderar att björken lackas, antingen med klarlack eller i kombination med bets.

Eftersom björkparkett tyvärr är en relativt liten produkt har vi valt att inte hålla denna som lagervara. Det medför å andra sidan att det finns goda möjligheter vid beställningen att skräddarsy en lämplig sortering.

Ring oss

Offert

Privatperson / företag?:

Område:

Tjänst:

Offert