Fogning

Vi rekommenderar ofta att man fogar gran eller furugolven, det gör dem mer enhetliga, lättstädade, vackrare och hållbarare. Fogmassan vi använder är elastisk och följer träts naturliga rörelser. Att foga golven är ett okomplicerat men tidskrävande arbete, vilket gör att vi helst/gärna ser att våra kunder gör det själva.

Fogarna ska först rengöras noggrannt genom att skrapa med kniv, mejsel eller stämjärn samtidigt som man damsuger. Därefter skall man på vår inrådan färga tildelad fogmassan och genom spackling fylla fogarna. Breda springor bör efterfyllas medans mycket smala springor kan fuktas av blomsterspruta eller pensel med vatten innan spackling för att öka vidhäftning. Golvet skall fogas senast dagen innan en slipning.

Ring oss

Offert

Privatperson / företag?:

Område:

Tjänst:

Offert