Träslag: Ek

Ek är det i särklass mest efterfrågade träslaget. Skälen till att eken är så populär är bl a tradition, tålighet, mångsidighet, slitstyrka och flexibiliteten vid val av olika ytbehandlingar.

Sedan flera hundra år tillbaka har eken använts som golvmaterial och det finns idag en mängd golv, som trots ett par hundra års brukande fortfarande tjänar sitt syfte både ifråga om funktion och skönhetsvärde. 

Eken är tillsammans med ask de hårdaste träslag vår svenska natur har att erbjuda. En viktig egenskap för lokaler, med stark trafik eller annan form av hårt slitage.

Eken är mångsidig och har förmågan att lyfta intrycket i de flesta typer av utrymmen såsom skolor, restauranger, bostäder, hotell, konsertlokaler m fl. Dessutom går det att skräddarsy ekens utseende och färg genom att välja olika ytbehandlingsmetoder.

Precis som med alla våra andra träslag finns ekparketten att få i tre olika utföranden: Palace, Classic och Country. Lägg märke till att vi använder begreppet utförande eller sortering i materialet och inte ordet kvalitet, eftersom detta lätt ger ett intryck av en teknisk skillnad mellan de olika produkterna, och så är inte fallet. Det som skiljer Palace, Classic och Country åt är endast utseendet och inget annat.

Palace har en jämn fin ådring och är helt fri ifrån såväl vitt ytträ(s k splint) som kvist. Classic erbjuder mer variation i färgerna och har också en mer livfull ådring. Vissa mindre inslag av kvist och ytved förekommer också. Country är som naturen är mest – det vill säga mycket variationsrik. Sorteringen har inga begränsningar vad avser ådring, färg eller kvistar. Detta ger Country ett rustikt och levande utseende.

Vid val av utförande vill vi gärna komma med några förslag. Palace är en produkt som passar för alla typer av mönster och utrymmen.

Classic är också en produkt som fungerar väl i många utrymmen. Däremot rekommenderar vi inte Classic till mer avancerade mönsterläggningar eller där fler än ett träslag skall ingå. Country är en produkt som är så variationsrik i sig själv att den inte bör läggas på något annat sätt än i fallande längder.

Ring oss

Offert

Privatperson / företag?:

Område:

Tjänst:

Offert