Träslag: Bok

Bok karaktäriseras av ett ljust trä med en röd kärna. Det ljusa träslaget har en mycket liten liten färgvariation och begränsande kontraster.

Det medför att boken gör sig bättre i mönsterläggning eller med en ytbehandling som ger träet mer djup och en större känsla av värme. Ett alternativ som också gör att träslaget upplevs varmare och mer livfullt är att använda bok med mer inslag av rödkärna.

Att mönsterlägga bok är även bra ur läggnings-synpunkt då de flesta mönster utjämnar den svällning och krympning som sker vid årstidsväxlingarna

Även bokparketten finns i tre olika utförande: Palace, Classic och Country.

Palace sorteringen innehåller uteslutande vitt bokträ, fritt från rött kärnträ och kvistar. Classic innehåller i huvudsak vitt bokträ, men mindre inslag av rödkärna förekommer. Även Country erbjuder en hel del vitt bokträ även om större delen av parketten innehåller rött kärnvirke.

Bok kan med fördel samsorteras, exempelvis kan man vid en fallande läggning använda både Classic och Country och vid en mönsterläggning samsortera Palace och Classic. Hör gärna med oss om ni har särskilda önskemål.

Ring oss

Offert

Privatperson / företag?:

Område:

Tjänst:

Offert