Kvalitetspolicy

Hos oss är kunden ständigt i fokus. Vi ger snabba svar och klara besked. Kunden får alltid en direkt orderbekräftelse och rätt artikel levererad i god tid. Vi tar hänsyn till reklamationer och hittar konstruktiva lösningar utan problem.

Vi respekterar ingågna avtal. Det gäller produktens hela livslängd, såväl för den som konsumerar varan som för personalen. Våra produkter är också kända för att vara konkurrenskraftiga.

Miljöpolicy

Vi arbetar vi med att eliminera miljöeffekterna av verksamheten genom att tillämpa ett helhetsperspektiv. Vi utvärderar kontinuerligt produkter, processer och förpackningsmaterial samt deras inverkan på omgivningen i syfte att förbättra den totala miljökvaliteten.

Våra produkter är säkra och har de bästa miljöegenskaperna – samtidigt som de motsvarar en högsta effektivitetsgrad. Vi uppmuntrar även miljömedvetandet hos personal och kunder genom utbildning och information.

Ring oss

Offert

Privatperson / företag?:

Område:

Tjänst:

Offert